Ichimoku Kinko Hyo2 - indicator for MetaTrader 4
Chúc mừng tất cả. Đây là biểu hiện của tôi về phiên bản 2 của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo nên là gì. Về cơ bản, nó được xây dựng lại để phù hợp với hầu hết các cố vấn chuyên gia giao dịch nhiều loại tiền tệ cùng một lúc nhưng nó vẫn có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch thủ công hoặc cố vấn chuyên gia về tiền tệ giống như phiên bản gốc.