تغییرات ساعت تجارت روز کارگر ایالات متحده

تاجران گرامی!
تاجران گرامی، لطفاً توجه داشته باشید که به خاطر جشن روز کارگز در دوشنبه، 6 سپتامبر، 2021 در آمریکا، ساعات تجاری برخی ابزارهای مالی به شرح ذیل تغییر می‌کند (همه زمان های داده شده GMT/UTC+3 است):

Read more...